บริษัท ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี จำกัด
โทร 02-1871200, 086-7715844
  • th

อินเวอร์เตอร์ไม่เชื่อมต่อสายส่ง off grid inverter


อินเวอร์เตอร์ไม่เชื่อมต่อสายส่ง off grid inverter

อินเวอเตอร์โมดิฟาย ไซน์ 1000 วัตต์

เครื่องแปลงไฟ 12VDC, แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz ใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ 1000 วัตต์

ใช้แปลงไฟ 12VDC เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hzสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิด

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ 1500 วัตต์

ใช้แปลงไฟ 12VDC เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hzสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิด

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ 2500 วัตต์

ใช้แปลงไฟ 12VDC เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hzสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิด

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์โมดิฟาย 500 วัตต์

ใช้แปลงไฟ 12VDC เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิด

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์โมดิฟาย 500 วัตต์

ใช้แปลงไฟ 12VDC เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hzสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิด

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เพียว ไซน์ 3000 วัตต์

สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิดเนื่องจากทำงานให้รูปคลื่นไฟฟ้าเหมือนกับไฟฟ้าบ้าน

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ 1000 วัตต์

Inverter modify sine wave มีอินเวอร์เตอร์ โมดิฟาย ไซน์ เวฟ ให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาด

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ 300 วัตต์

โมเดล: STC-PSW300-TP (PURE SINE INVERTER 300W)

สอบถาม
เพียวไซน์อินเวอร์เตอร์ แอลซีดี

Model: STC - PURE SINE INVERTER LCD SERIES 1K-3KW / CHARGE 240 V

สอบถาม