บริษัท ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี จำกัด
โทร 02-1871200, 086-7715844
  • th

อินเเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง on grid inverter


อินเเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง on grid inverter

อินเวอร์เตอร์ออน กริด 1000 วัตต์

สามารถเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติมอีก

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ อีพี ซีรีส์

Model: Pure Sine Wave Inverter EPSeries 4K-6KW / Chagre 230V (LCD)

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง 1500W

Grid Tie Inverter เพื่อเชื่อมต่อสายส่ง Series GE 1500W-17KW. Input range 125-450 VDC /220V

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง 1500W

กับระบบระบายความร้อนได้ดีด้วยอากาศ ไม่ต้องมีพัดลม ผ่านมาตรฐาน IEC, CE ที่การไฟฟ้ายอมรับ

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ 300k-50kw

Grid inverter 300W-50KW สามารถทำงานแบบระบบสายส่งและระบบแบตเตอรี่สำรองไฟได้ในตัวเดียว

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ จีที12000

โมเดล: STC-GT1200

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง

โมเดล: STC R_grid tie series

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง

อินเวอร์เตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายส่งขนาด 300W ใช้กั้บระบบโซล่าเซลและกังหันลม ระบบ 12V

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ STC-GT2500

โมเดล: STC-GT2500

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ STC-GT2500

อินเวอร์เตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายส่ง 600W ใช้กับระบบโซล่าเซลและกังหันลม ระบบ 12V

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ 1.5KW-10KW

ติดตั้งได้ทั้ง indoor และ outdoor ติดตั้งได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องดูแลมาก

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ 1.5KW-10KW

อินเวอร์เตอร์ ONGRID SERIES_S (1.5KW-10KW)

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ โกรวัตต์

อินเวอร์เตอร์ GROWATT3.6 4.2 5K MTL

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า 10KW

มีประสิทธิภาพสูงสุด 98%, ควบคุมด้วยเสียงและเทคโนโลยีบลทูธ, ระบบควบคุม Multi MPP

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่งอัตโนมัติ

สามารถเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติมอีก

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่งอัตโนมัติ 500W

แปลงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz ใช้งานเชื่อมต่อร่วมกับสายส่งของการไฟฟ้าได้

สอบถาม